ÚVODNÍ SLOVO MAJITELE SPOLEČNOSTI

Podnikání jsem se začal věnovat v 90. letech, a to zejména oblasti cestovního ruchu a obchodní činnosti, která byla následně rozšířena do oblastí pojišťovnictví a zdravotnictví. V roce 1994 jsem otevřel cestovní kanceláře Kovotour plus s.r.o. a PINETA CZ s.r.o., které již od počátku své činnosti patřily k největším a nejvýznamnějším touroperátorům v České republice s několika vlastními značkovými prodejnami a širokou obchodní sítí autorizovaných smluvních prodejců, frančízových partnerů a obchodních zástupců. Během doby svého působení na trhu se obě kanceláře pravidelně a úspěšně prezentovaly na místních i mezinárodních veletrzích cestovního ruchu a sklízely každoročně prestižní ocenění za nejlepší cestovní kancelář.

V roce 1994 jsem společnost rozšířil o status nestátního zdravotnického zařízení v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a fyzioterapie, později také o obor rehabilitační a fyzikální medicína. Za dobu svého působení zorganizovala společnost ozdravně-léčebné pobyty pro statisíce dětí zejména v Černé Hoře, Chorvatsku, Řecku, Bulharsku ale i tuzemsku v Beskydech pro různé zdravotnické instituce, Červený kříž, školy, neziskové organizace, zdravotní pojišťovny a další klienty.

Po dobu svého působení v cestovním ruchu jsem byl čestným členem Asociace cestovních kancelář České republiky, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, KLASTRu cestovního ruchu, Hospodářské komory České republiky a prezidentem Česko-černohorské obchodní a průmyslové komory.

V roce 2013 jsem zahájil rozsáhlou rekonstrukci areálu Horského hotelu Čeladenka v Čeladné s horskými domy, apartmány a Lesními lázněmi, který roky chátral a který byl slavnostně veřejnosti otevřen v roce 2014, díky čemuž jsem okruh svého podnikání rozšířil o hotelnictví, pohostinství a lázeňství. V témže roce jsem zahájil rovněž provoz zdravotnického zařízení v Čeladné v oblasti rehabilitace a fyzioterapie.

Bc. Jiří Hájek
Zakladatel a majitel
společnosti
Pineta cz s.r.o. 

kovotour.cz  |  pinktour.cz  |  odletime.cz

O společnosti

PINETA CZ s.r.o. byla zahraniční společnost založená v roce 1994 společně s italským partnerem.

Cílem bylo podnikání v oblasti cestovního ruchu, kde společník z České republiky Jiří Hájek již pracoval v cestovním ruchu v cestovní kanceláři KOVOTOUR PLUS s.r.o., kterou vlastnil. Více se můžete dočíst v přiložené tiskové zprávě nebo on-line na stránkách Hospodářských novin.

Společnost PINETA CZ s.r.o. již od samého počátku se věnovala touroperátorské činnosti s nabídkou celé Itálie a Chorvatska. Společnost rovněž prováděla a provádí investiční projekty na Balkáně a v Itálii, zejména v oblasti cestovního ruchu a rezidenčního bydlení.

V touroperátorské činnosti dosáhla společnost velmi výrazného postavení v rámci České republiky a v dalších letech se věnovala agenturní činnosti v oblasti cestovního ruchu. V současné době spolupracuje společnosti PINETA CZ s.r.o. s jedním z hlavních hráčů v cestovním ruchu na českém trhu s INVIA a.s.

Společnost PINETA CZ s.r.o. rozšířila svou činnost i na další oblasti podnikání a služby kterými jsou zejména pojišťovnictví, kde od roku 2013 působí jako pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí – výhradní pojišťovací agent a poskytuje komplexní služby v oblasti pojišťovnictví na českém pojišťovacím trhu. K dalším oblastem podnikání patří správa nemovitostí, investice do nemovitostí, pronájmy nemovitostí, investiční činnost a poradenství, zdravotnictví v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie a neurologie a další oblasti.

Správa nemovitostí

Společnost PINETA CZ s.r.o. vlastní a pronajímá celou řadu nemovitostí jak bytového, tak komerčního charakteru v Moravskoslezském kraji, v Praze a v zahraničí. Nabízíme komplexní správu nemovitostí i jednotlivé služby od administrativních, přes technické až po ekonomické aktivity. Poskytujeme kvalitní, přehledné a spolehlivé služby na trhu s nemovitostmi a díky svým letitým zkušenostem a znalostem dané oblasti dokážeme aktivně reagovat na požadavky a potřeby svých klientů, nejen soukromých majitelů a firem, ale i družstev či společenství vlastníků.

Soustřeďujeme se na poskytování kvalitních a flexibilních služeb na trhu s nemovitostmi již více než 25 let. Pomůžeme vám starat se o vaši nemovitost co nejlépe a co nejefektivněji s cílem dosáhnout co možná nejhospodárnějšího řešení. Díky aktivnímu přehledu a orientaci mezi novelami v legislativě, které se neustále mění, dokážeme cíleně reagovat na aktuální potřeby a požadavky našich klientů.

Zpracováváme a aktualizujeme nájemní smlouvy, evidenční listy nemovitostí, zajišťujeme podklady pro výběr, změnu či přepis dodavatele energií. Vedeme evidenci vlastníků a nájemníků všech bytových i komerčních jednotek a technickou evidenci nemovitostí všeho druhu od bytů přes komerční objekty až po pozemky.

Připravujeme a uzavíráme návrhy pojistných smluv, přepracováváme stávající pojistné smlouvy dle požadavků klientů a aktuální legislativy. Více o naší pojišťovatelské činnosti se dozvíte v sekci „POJISTNÁ ŘEŠENÍ“.

Pravidelně vyhodnocujeme provozní náklady, zpracováváme technické podklady pro vyúčtování služeb energií, rozúčtujeme a vyúčtujeme zálohové platby za služby a předkládáme vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitosti s návrhem řešení pro jejich úsporu.

Vypracujeme roční harmonogram údržby a oprav dané nemovitosti. Připravíme a rozplánujeme pravidelné revize technických zařízeních nemovitosti dle aktuálních vyhlášek a platných norem. Řešíme hlášené stížnosti nájemníků, poruchy, škody a havárie v dané nemovitosti. Zajistíme rovněž běžnou opravu a údržbu nemovitosti, k na základě výběrového řízení s konečným rozhodnutím vlastníka domu

Kontrolujeme a upomínáme pohledávky za úhradu nájemného, plateb za služby a dalších plateb souvisejících s provozem a údržbou nemovitosti. Měsíčně předkládáme aktualizovaný přehled dlužníků a stav řešení vymáhání pohledávek. V případě vymáhání pohledávek soudní cestou dodáváme komplexní podklady právní službě.

Díky dlouhodobé a úzké spolupráci s advokátními a notářskými kancelářemi zprostředkováváme nákup a prodej nemovitostí, založení SVJ nebo BD, transformaci mezi těmito organizacemi nebo jejich likvidaci či změny v zápisech u rejstříkového soudu.

Poskytujeme rovněž poradenství pro získání finančních prostředků na opravu či rekonstrukci dané nemovitosti, ať už se jedná o úvěr, hypotéku nebo dotaci, kde zajistíme veškeré podklady pro její úspěšné vyřízení.

Pojistná řešení

PINETA CZ s.r.o., je nezávislá pojišťovací makléřská společnost dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, která poskytuje širokou nabídku pojistných produktů neživotního pojištění a likvidaci pojistných událostí. Nabízí tak svým klientům komplexní řešení všech pojistných potřeb s maximální ochranou v nečekaných nepříjemných životních situacích. Při naši práci klademe důraz na profesionalitu, odbornou kvalifikaci a mnohaleté zkušenosti v oboru. Právě díky mnohaletým zkušenostem a znalostem se orientujeme v celé řadě standardních i nestandardních pojištění. K našim hlavním činnostem patří zprostředkování, správa a pravidelná kontrola pojištění, vyhodnocování rizik, optimalizace pojistného krytí a likvidace pojistných událostí. Dobře známe specifika, úskalí a legislativu jednotlivých oborů pojištění a díky tomu dokážeme nalézt nejoptimálnější kombinaci vhodných pojistných produktů, které dokáží maximálně pokrýt rizika z jejich činnosti.

sizemore

Pojišťujeme zejména v těchto oborech:

 • Nemovitosti
 • Zdravotnictví
 • Cestovní ruch a hotelnictví
 • Státní správa a samospráva
 • Bankovnictví a finančnictví
 • Stavebnictví a strojírenství
 • Zpracovatelský průmysl
 • Textilní a oděvní průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Papírenský průmysl
 • Letecký průmysl
 • Dřevařský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Elektrotechnika
 • Energetika
 • Telekomunikace
 • Potravinářství
 • Zemědělství a další

Zajistíme pro vás návrh pojistného programu, sjednáme pojištění, vybereme vhodného pojistitele, zastoupíme vás při pojistných událostech, při vyřizování škod a pomůžeme s řešením likvidací pojistných událostí. Při každé škodě hájíme zájmy našich klientů, dohlížíme na správnost a včasnost vyřízení škod a pravidelně vyhodnocujeme škodní události.

Našimi základními pojistnými produkty jsou:

 • Pojištění majetku
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
 • Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění staveb a montáží
 • Pojištění hospodářských rizik
 • Pojištění přepravy
 • Pojištění terorismu
 • Pojištění COVID-19

Provádíme rovněž audity pojištění, dodavatelů a odběratelů. Poskytujeme také konzultační činnost, školení a vzdělávání v oblasti pojišťovnictví.

Našimi klienty jsou nejen fyzické osoby, firmy a podnikatelé, ale rovněž obchodní společnosti, výrobní společnosti, banky, úřady, školy, nemocnice, kraje, města, obce a další instituce.

U každého klienta vždy nejprve zanalyzujeme dosavadní škodní průběh pro správné nastavené pojistné ochrany, zpracujeme variantní nabídku pojištění od několika pojistitelů s důkladným, avšak přehledným a jasným komentářem, analýzou pojistných podmínek a doporučení na základě komplexní analýzy výhodnosti jejich nabídek daného pojistitele.

Ochrana hodnot našich klientů je pro nás prioritou, stejně jako jejich důvěra a spokojenost, která je klíčem k dlouhodobé spolupráci. Ke každému klientovi proto přistupujeme individuálně, ctíme jeho hodnoty a požadavky, díky čemuž umíme nalézt a zajistit nejvhodnější pojistnou ochranu, minimalizovat rizika a zároveň šetřit jeho čas a prostředky. Nabídky připravujeme vždy na míru potřebám našich klientů, tzv. „na klíč“. Spolupracujeme se všemi významnými pojistiteli a svým klientům přinášíme vždy nejvýhodnější pojistná řešení z pohledu ceny, podmínek a služeb

Splňujeme všechny požadavky vztahující se k provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, které ukládá zákon č. 38/2004 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Jsme řádně registrování Českou národní bankou.

Naše činnost se řídí zásadami, které jsou uvedeny v kodexu etiky pojišťovacího makléře.

Cestovní ruch

Cestovnímu ruchu se společnost PINETA CZ s.r.o. věnuje od samého počátku své činnosti jako touroperator, a to z důvodu propojení vlastnických struktur s přední českou cestovní kanceláří KOVOTOUR PLUS s.r.o., kterou v roce 1994 založil a po dobu 25 let vlastnil a vedl majitel společnosti PINETA CZ s.r.o.  Více se můžete dočíst v přiložené tiskové zprávě nebo on-line na stránkách Hospodářských novin.

Společnost se specializovala nejen na pobytové zájezdy u moře, ale rovněž na léčebně-ozdravné pobyty jak v zahraničí, tak v tuzemsku. V současné době je PINETA CZ s.r.o. partnerem největší cestovní agentury v České republice, agentury INVIA.CZ a nabízí zájezdy a letenky do celého světa.

 

Provozovali jsme téměř 30 let hotel Odra na Ostravici a téměř 10 let Horský hotel Čeladenka v Čeladné, který byl námi kompletně rekonstruován.

V současné době připravujeme akvizice a projekty na investice v této oblasti v České republice a to nejen v Beskydech, ale rovněž v Černé Hoře a v Chorvatsku.

Antigenní testování

Antigen

Společnost PINETA CZ s.r.o., ve spolupráci s výhradním dovozcem antigenních testů, se společností Pharmatrade, spol. s.r.o., zajištuje dovoz a distribuci antigenních testů a biocidních dezinfekčních přípravků v rámci celé České republiky, které jsou na seznamu MZČR a SÚKL a jsou uznávané v rámci všech členských států EU. Během uplynulých dvou let jsme dodali tisíce antigenních testů nejen pro vaše zaměstnance do vašich firem, nemocnic, škol a dalších institucí ale i do řady domácností.

pharmatrade

Zdravotnictví

Společnost PINETA CZ s.r.o. se věnuje zdravotnictví již více než 25 let. V současné době kooperuje se zdravotnickým zařízením NEREST s.r.o., které poskytuje komplexní zdravotní péči v oblasti rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie a neurologie již od roku 2000 ve svých zdravotnických zařízeních viz www.nerest.cz

DSC_0514
mistek
ostrava

Zahraniční akvizice

Společnost PINETA CZ s.r.o. působí od roku 1995 také v zahraničí, kde založila svých několik dceřiných společností. Díky mnohaletému působení na zahraničních trzích pomáhá společnost fyzickým i právnickým osobám při jejich vstupu na zahraniční trhy, zejména pak na Balkáně, v zemích jako jsou Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Bosna a Hercegovina a Slovinsko. Společnost poskytuje komplexní služby tzv. „na klíč“ v oblastech obchodního zastoupení, právních služeb, ekonomického a daňového servisu.

Kontakt

PINETA CZ s.r.o.

Obchodní zastoupení OSTRAVA
Nádražní 1258/22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Obchodní zastoupení PRAHA
Balbínova 16/206 120 00 Praha 2 Vinohrady

 

Telefon: +420 591 160 062

IČ: 603 19 526
DIČ: CZ60319526

Zapsáno v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 377638

  Odesláním souhlasíte, že zadané údaje můžeme využít za účelem vašeho kontaktování, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání údajů.