COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

 

Jedná se o diagnostický rychlý vizuální imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů COVID-19 z výtěrů z krk a z nosohltanu u jedinců podezřelých z nákazy koronavirem během prvních sedmi dnů od nástupu příznaků. Test slouží k rychlé diagnostice akutní infekce virem COVID-19.

 

Antigenní test je rychlá varianta, jak zjistit, zda jste pozitivní nebo negativní na COVID-19. Jejich výhodou je, že je lze provádět kdekoliv. Nemusí se totiž posílat k vyhodnocení do laboratoře. Antigenní testy v odebraném vzorku hledají bílkoviny z povrchu koronaviru. Odběr je stejný jako u PCR testů.

 

Nové koronaviry patří do rodu β. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou obecně k nákaze náchylní. V současné době jsou hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem; asymptomaticky infikovaní lidé mohou být také zdrojem infekce.

 

Rychlý test antigenu COVID-19 je imunochromatografický membránový test, který používá vysoce citlivé protilátky k detekci nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2 ze vzorků z nosu nebo ze vzorků z nosohltanu. Protilátky specifické pro SARS-CoV-2 jsou zachycovány na testovací oblasti membrány a kombinovány s dalšími činidly / podložka pro vytvoření testovacího proužku. Během testování reaguje vzorek s anti-COVID-19 protilátkami konjugovanými s barevnými částicemi a předem nanesenými na podložku testu. Směs poté migruje nahoru na membránu chromatograficky kapilárním působením a reaguje s činidly v oblasti testovací linky. Proto pokud vzorek obsahuje antigen COVID-19, v testovací linii se objeví barevná čára. Pokud vzorek neobsahuje Antigen COVID-19, v oblastech testovacích linií se neobjeví žádná barevná čára, což naznačuje negativní výsledek Jako kontrola správnosti provedení by se v oblasti kontrolní linie měla vždy objevit modře zbarvená čára a modrá barva by se měla změnit na červenou během testování, pokud byl přidán správný objem vzorku a došlo k nasáknutí membrány.

 

Test může být použit v jakémkoli laboratorním a nelaboratorním prostředí, které splňuje požadavky stanovené v návodu k použití a místními předpisy. Test poskytuje předběžné výsledky. Negativní výsledky nevylučují infekci covid-19 a nemohou být použity jako jediný základ pro léčbu nebo jiná rozhodnutí o péči. Tento test není určen k použití jako screeningový test dárce na covid-19.

 

BALENÍ OBSAHUJE:

testovací zařízení, extrakční roztok, extrakční zkumavky, hubice extrakční zkumavky, sterilní nosní tampóny, příbalovou informaci, stojan na zkumavky

BALENÍ PO 25 KUSECH TESTŮ 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE